Bloggar och dess historia

Bloggar är ett vanligt förekommande fenomen i vår vardag men så har det naturligtvis inte alltid varit. Här skall vi därför ta en lite närmare titt på bloggar och den historia som finns bakom dem. De har ju faktiskt inte funnits med så väldigt länge men trots detta har bloggarna lyckats påverka vårt samhälle. Under denna relativt korta period har de även förändrats och utvecklats en hel del. De har gått från att från början i stort sett bara vara som en elektronisk version av en vanlig pappersdagbok till att ha en rad andra funktioner och syften.

De första bloggarna

Woman working in home office hand on keyboard close up.

Redan på mitten av 1990- talet började de personliga bloggarna dyka upp på nätet. Den allra första sägs vara en amerikansk student vars blogg startades redan 1994. I Sverige var man inte så långt efter och redan några år efter detta fanns det många svenska bloggare. Det verkliga genombrottet anses dock ha inträffat i samband med den tragiska händelse som tsunamin 2004 utgjorde. Bloggarna blev i den situationen det allra bästa sättet att sprida information om händelsen, också mellan de människor som på olika sätt blev drabbade av den.

Bloggen- det första sociala mediet

Man skulle helt enkelt kunna säga att bloggarna var det första sociala mediet, eller i alla fall föregångaren till de sociala medier som finns idag så som Facebook, Instagram, Twitter, YouTube och Snapchat. Utan bloggarna skulle dessa kanaler, som vi tar så för givet, troligtvis inte existera, och speciellt inte i de former som de nu har.

En av bloggens starkaste sidor är att den ger alla människor en röst. Det finns nämligen många bloggverktyg, alltså plattformar där man kan skapa sin egen blogg efter en viss mall, helt gratis. På så sätt har alla som har tillgång till Internet en möjlighet att ha en blogg där man kan ventilera sina åsikter och tankar. Detta har lett till att många debatter avhandlats i bloggvärlden, bloggar har också historiskt använts för att kritisera regimer eller politiska beslut. Bloggar har helt enkelt en stor genomslagskraft och möjligheten att påverka och förändra världen.

saturation